تنوع

صندلی چهارپایه بدون دسته صدف

صندلی چهارپایه صدف اوان با تنوع های دسته دار و بدون دسته جزء محصولات پرکاربرد می باشد. دوام بالا کم جا بودن و قیمت های مناسب این صندلی از محصولات مشابه تفکیک می کند

ویژگی ها

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

تصاویر

کالیته روکش
ثبت سفارش
صندلی چهارپایه روکش دار ایمز
صندلی چهارپایه لارا
فهرست