صندلی کانتر

صندلی کانتر همان صندلی ‌های پایه ‌بلندی است که در کنار اپن می ‌گذارند و به این ترتیب می ‌توانند از کانتر اپن به عنوان میز استفاده کنند. بعضی از آشپزخانه ها بدلیل کمبود فضا امکان استفاده از میز ناهارخوری را ندارند و به همین دلیل کاربران به استفاده از صندلی کانتر بعنوان صندلی غذاخوری روی آوردند.

صندلی کانتر اوان با پایه های چوبی و پایه های فلزی با روکش کروم، استاتیک، فورتیک تولید میشود و در این صندلی ها برای قرار دادن و استراحت پاها فلزی میان پایه ها بکار گرفته شده است.