تنوع

صندلی کودک ایمز پایه ایفلی چوبی
صندلی- کودک روکش دار ایمز پایه ایفلی چوبی
صندلی کودک ایمز پایه ایفلی چوبی

صندلی کودک ایمز اوان با بهره گیری از مکانیزم ویژه صندلی های پزشکی امکان چرخش مجزا پشتی و نشیمنگاه  را داده و به دلیل بکارگیری از چرخ های ژله ای امکان جابجایی روان در حول میز کار را مهیا می کند.

ویژگی ها

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

تصاویر

کالیته روکش
ثبت سفارش
صندلی کودک ایزی
صندلی گردان لمسه ایمز
فهرست