صندلی پاف

  1. Home
  2. محصولات بر اساس کاربرد
  3. صندلی ویژه
  4. صندلی پاف

گسترده متفاوت از تنوع های بی نظیر

قطعات از موارد زیر ساخته شده اند
  • فلز
  • فوم
  • روکش
  • پلاستیک
کالیته روکش
صندلی محصلی صدف
صندلی آزمایشگاهی پایه پیچی