تنوع

صندلی نماز هنر صنعت اوان
صندلی نماز هنر صنعت اوان

صندلی نماز اوان :

ویژگی ها

  1. برخورداری از استقامت و تحمل وزن بالا
  2. قابل ارائه به دو صورت سبد دار و بدون سبد
  3. قابلیت ارائه روکش چرم نشیمن و پشتی در رنگ های مختلف

تصاویر

کالیته روکش
کالیته اوان چرم پارس
ثبت سفارش
صندلی کانتر زیمر پلاس
صندلی چهارپایه کوپر