تنوع

صندلی انتظار 2 نفره
صندلی انتظار 2 نفره

صندلی انتظار صدف اوان با بهره گیری از مکانیزم ویژه صندلی های پزشکی امکان چرخش مجزا پشتی و نشیمنگاه  را داده و به دلیل بکارگیری از چرخ های ژله ای امکان جابجایی روان در حول میز کار را مهیا می کند.

تصاویر

کالیته روکش
سوالات FAQ
صندلی محصلی صدف
صندلی چهارپایه صدف