صندلی آزمایشگاهی پایه پیچی

  1. Home
  2. خانواده تابوره
  3. صندلی آزمایشگاهی پایه پیچی

گسترده متفاوت از تنوع های بی نظیر

قطعات از موارد زیر ساخته شده اند
  • فلز
  • فوم
  • روکش
  • پلاستیک
کالیته روکش
صندلی چهارپایه تابوره
صندلی آزمایشگاهی صفحه استیل
فهرست