.

مراقبت های پارچه

  •        نظافت و لکه برداری از روی پارچه دارای شرایط و محلول های خاص می باشد.
  •      نخ های بیرون آمده از پارچه ها یا درزها را نکشید بلکه آنها را بدون اینکه آسیبی به پارچه وارد گردد از انتها ببرید.
  •      روکش های قابل شستشو را در صورت امکان با دست و به وسیله آب سرد و صابون شستشو و جهت جلوگیری از اختلاف میان رنگ ها،کلیه روکش ها را با هم شستشو نمایید.
  •     هرگز از پارچه های رنگی،برس های محکم و مواد شیمیایی پاک کننده مانند مایع سفید کننده،استون،الکل،تینر و... جهت نظافت کالا استفاده ننمایید.
  •     بهتر است برای تمیز کردن پارچه از برس های نرم و کوچک جاروبرقی استفاده نمایید.
  •     جهت خشک نمودن کالا به هیچ عنوان از نور مستقیم خورشید و یا اتوی داغ استفاده ننمایید،برای این منظور از یک سشوار با درجه حرارت کم و حرکات چرخشی استفاده نمایید.